Radca prawny dla kredytobiorców

Kancelaria reprezentuje

klientów w sprawach przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz o zwrot nienależnie pobranych przez banki świadczeń.

Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno kredytów denominowanych (w których kwota kredytu wyrażona jest w CHF), jak i kredytów indeksowanych kursem CHF (kwota kredytu wyrażona jest w PLN). Podstawą składanych pozwów jest naruszenie zasady, iż zobowiązania pieniężne mogły być wyrażane tylko w pieniądzu polskim, a także tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne), które banki stosują w umowach kredytowych. Pobrane przez banki na podstawie klauzul abuzywnych kwoty stanowią nienależne bankom świadczenia, które powinny zostać zwrócone kredytobiorcom.

W przypadku kredytów denominowanych występujemy przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej (a jako wniosek ewentualny o zwrot nienależnie pobranych świadczeń). Po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy, strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem wszystkie otrzymane świadczenia. Kredytobiorca zwraca bankowi kwotę kredytu faktycznie wypłaconą w złotych, natomiast bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od kredytobiorcy świadczeń. Po wzajemnym potrąceniu tych świadczeń, kredytobiorca zwraca ostatecznie bankowi część faktycznie otrzymanego kredytu i zwalnia się z długu, który po przeliczeniu według aktualnego kursu CHF wynosi najczęściej przynajmniej dwukrotność otrzymanego w złotych kredytu – i to pomimo faktu, iż kredyt był już przez wiele lat spłacany.

W przypadku kredytów indeksowanych występujemy przeciwko bankom o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ewentualnie o stwierdzenie nieważności umowy. Są to pobrane przez banki kwoty wynikające z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki oraz – co najbardziej istotne – stosowania klauzul waloryzacyjnych, czyli uzależniających przeliczanie kwot kredytu ze złotych na franki, a następnie rat kredytowych z franków na złote według tabel kursowych ustalanych jednostronnie przez banki. W tym przypadku dochodzona kwota to różnica pomiędzy ratami kredytowymi faktycznie pobranymi przez bank a ratami, jakie wyliczone zostałyby przez założeniu, że udzielony kredyt był od początku kredytem złotowym. Jest to najczęściej kwota kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych, o której zwrot występujemy przeciwko bankowi.

Ostateczną taktykę procesową ustalamy po zapoznaniu się z konkretną umową kredytową i wyliczeniu przez nas wartości roszczeń. Wystarczy przesłać na nasz adres e-mail scan umowy kredytowej. Dokonamy bezpłatnie jej analizy i poinformujemy, z jakim roszczeniami można wystąpić przeciwko bankowi. Płatność wynagrodzenia za prowadzenie sprawy pojawia się dopiero przy składaniu pozwu do sądu.

KLDG Kancelaria Prawna

Kontakt

W celu umówienia terminu spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Adres

ul. Diamentowa 22
62-070 Konarzewo

Telefon

Napisz do nas